“سیرجان خبر” گروهک تروریستی داعش، چهار نفر را به اتهام اخلاقی، با پرتاب از بالای یکی از ساختمان ها در موصل عراق، اعدام کرد.
fg.jpg

 

hj.jpg

 

sd.jpg