رئیس شورای رقابترئیس شورای رقابت با اعلام این که تعیین قیمت ال ۹۰ و پژو ۲۰۶ به کمیته مرکز ملی رقابت محول شده است، افزود: شورای رقابت در جلسه هفته آینده پیشنهاد کارگروه مذکور را بررسی و پس از تأیید نهایی، قیمتهای جدید را اعلام خواهد کرد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از تسنیم جمشید پژویان اظهار داشت: در رابطه با جزئیات جلسه دیروز شورای رقابت که قرار بود به دلیل بدقولی خودروسازان در ارسال اطلاعات، قیمت متوسطی برای خودروهای سی‌کی‌دی تعین شود، اظهار داشت: در جلسه دیروز موضوع قیمت گذاری مابقی خودروها بررسی و در نهایت مقرر شد کارگروه کمیته مرکز ملی رقابت در فرصتی یک هفته‌ای قیمت متوسطی را برای این خودروها تعیین کند.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه با فرصتی یک هفته ای ضمن استخراج اطلاعات اقدام به ارائه پیشنهاد خود برای قیمت مابقی خودروها خواهد نمود، افزود: شورای رقابت در جلسه آینده خود پیشنهاد کارگروه مذکور را بررسی و پس از تأیید نهایی اعلام خواهد نمود.

پیش از این جمشید پژویان با اشاره به اینکه علیرغم مکاتبات متعدد شورای رقابت با خودروسازان هنوز تعدادی از خودروسازان اطلاعات لازم را برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودروهای سی کی دی به این شورا ارسال نکرده‌اند، اظهار داشته بود: خودروسازان تا جلسه آینده شورای رقابت فرصت دارند تا اطلاعات تکمیلی خود را برای تعیین دستورالعمل قیمت این خودروها به شورا ارائه نمایند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم دریافت اطلاعات، شورای رقابت در نهایت قیمت متوسطی را برای این خودرو ها در نظر خواهد گرفت.