“سیرجان خبر” مزار ایشان طبق وصیت وی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و در نزدیکی ضریح امام زاده حمزه قرار دارد.

با وجود آنکه مزار ایشان در قسمت آقایان حرم واقع شده است ، بانوان نیز برای زیارت قبر ایشان و فاتحه خوانی به آن مراجعه می کنند.

تصویر ذیل در آخرین ساعات شب گذشته از مزار ایشان ثبت شده است.

در ادامه تصاویر مزار حضرت آیت الله مهدوی کنی را مشاهده می کنید…..

uitlygqhqen31pevn6ll

mahdavi (6)

mahdavi (5)

mahdavi (4)

mahdavi (3)

mahdavi (2)