به گزارش “سیرجان خبر” ساليان سال است که در ايران براي ورود به مرحله ي جديد تحصيلي و حضور در دانشگاه ها هزاران هزار داوطلب از سد كنكور ميگذرند و براي صندلي در دانشگاه ها و رشته هاي برتر رقابت كرده و در اين راستا انرژی، وقت و گاها هزينه ي زيادي صرف ميكنند تا هدف زندگيشان را در دست گيرند و آينده اي تضمين شده در اختيار داشته باشند.

كرونا ويروسي كه همه گیر جهانی شده است و تمامی فعالیت های آموزشی و اقتصادی کشورها را درگیر کرده است و کشور ما نیز چند ماهی است که با این بیماری درگیر است و اينبار كرونا شرايط ويژه اي براي داوطلبان ٩٩ نيز پديد آورد از تعطيلي مدارس و آنلاين شدن كلاس درس و نهايتا حذف بخشي از كتاب درسي گرفته تا اخبار دائم در تغيير تعويق كنكور و درگيري هاي رواني حاصل از آن و روشن است استرس وارد بر دانش آموزاني كه كنكور پروسه ي مهمي در زندگي آنها مي باشد و حمل بر اينكه استرس موجب تضعيف سيستم ايمني شده و احتمال درگيري با ويروس را افزايش ميدهد.


اما سرنوشت دانش آموزاني كه سال ها است به صورت انفرادی و مداوم برای کنکور می خوانند و تمام وقت خود را برای کنکور صرف می کنند تا از كنكور خلاصي يافته و زندگي معمولي خود را از سر گيرند اما حال اضطراب كرونا هم مزيد بر علت شده از طرفي داوطلبان ١٤٠٠ نيز اطلاعي از سرنوشت كنكوري خود ندارند و نميدانند كرونا تا چه ميزان بر آزمون آن ها تاثير گذار خواهد بود البته همه ي انسانها در زندگي با مشكلات بحرانها و تعارضاتي مواجه مي شوند استرس خود يک وضعيت رواني ناخوشايند است كه افراد را دچار بيماري هاي جسمي و روحي ميكند علاوه بر درک شرايط توسط خانواده ها و پديد آوردن محيطي امن و آرام و شاد براي فرزندان كنكوريشان است.


دانش آموزان نيز با دريافت اين نكته که اين مورد براي همه ي افراد مي باشد گذشته را فراموش و براي آينده برنامه ريزي كرده و افكار منفي را ناديده گيرند و توجه خود را بيشتر بر توانمندي ها و نكات مثبت گذارند
هرچند ترس واكنشي طبيعي است اما شدت يافتن آن زندگي را مختل كرده و بيماري محسوب مي شود پس ترس ها را بايد كنار گذاشته و با توكل به خدا مسير را ادامه داد.


تغذيه درست هم براي جلوگيري و حتي مديريت استرس مي تواند موثر باشد البته استرس تا حدي مفيد مي باشد اما مديريت ان امري بس مهم است كه بايد به آن توجه كرد حال بايد منتظر ماند و ديد دولت تدبير و اميد چه سازكاري براي ايمني محيط آزمون در نظر خواهد گرفت.

یاداشت: رعنا لشکری