سامانه بارشی که از سه شنبه در شهرستان سیرجان فعال شده است روز گذشته باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق شهرستان سیرجان شده است.

گفتنی است سیل در روستاهای کران، اسحاق آباد، دهسراج مرغی از توابع بخش پاریز موجب آبگرفتگی معابر، جمع شدن گل و لای و بروز خسارت در منازل مسکونی شده است.

لازم به ذکر است شهر زیدآباد و روستا های اطراف این شهر هم دچار بحران سیل شده است.