“سیرجان خبر” راننده بنز شاگرد نمایشگاه ماشینی در خیابان شریعتی سوار بر بنز مشکی داخل نمایشگاه با سرعت خارج شده و به شدت با بی ام دبلیو X1 تصادف کرده است. در ادامه بی ام دبلیو X1 نیز کنترل خود را از دست داده و با بی ام دبلیو سفید 520i برخورد کرده است. به گزارش اعتدال راننده بنز _شاگرد نمایشگاه ماشین_ ار محل حادثه فرار کرده است.