به گزارش سرویس عکس “سیرجان خبر” این تصاویر از روزهای انقلاب در شهرستان سیرجان است که توسط پایگاه خبری تحلیلی “سیرجان خبر” منتشر شد.

تحصن مردم سیرجان مقابل مسجد جامع

لحضاتی پس از شهادت خلیل اصغری در خیابان امام (ره) سیرجان

تظاهرات مردم سیرجان در بهمن 57

خیابان امام سیرجان در روز های انقلاب

سخنرانی عند لیب در جمع مردم سیرجان

خوشحالی مردم سیرجان در روز پیروزی انقلاب

نصب پارچه”سلام بر جمهوری اسلامی” در سر درب مسجد جامع کرمان توسط مردم سیرجان