به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه “سیرجان خبر” دکتر ملیحه منصوری استاد دانشگاه کلگری کانادا در سمینار مدیریت تغییر و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان گفت: اگر بخواهیم کشور پیشرفت کند راهی جز تغییر و نوآوری نداریم و ضرورت و پیشرفت کشور تغییر و نوآوری است و باید همچون کشورهای پیشرفته که با سرعت در حال پیشرفت و تغییر هستند فعالیت کنیم، تغییر باید از دانشگاه شروع شود و زاویه دید ما نسبت به خیلی از مسائل عوض شود.

دکتر منصوری افزود:سطح فرهیختگی و انگیزه ای که در جوانان ما وجود دارد نسبت به جوامع غربی زیادتر است و ما باید از این پتانسیل نهایت استفاده را ببریم اما تفاوت بین جامعه ما و جوامع غربی طرز فکری است که والدین به فرزندانشان می گویند آرزوهای بزرگ داشته باش اما در ایران می گویند بلند پروازی نکن.

منصوری تسریح کرد: اگر ما آفریده خداوندی هستیم که زمان خلق انسان به خودش آفرین گفت و به آفریده ی خودش افتخار می کند پس خیلی بی انصافی است که ما آرزوهای کوچک داشته باشیم.

وی بیان کرد:هر تغییری که بخواهد صورت بگیرد و مطمئنا َدر مسیر دچار سختی خواهد شد و تغییر چیز ساده ای نیست و هر تغییر و نوآوری با شکست روبرو است اما این شکست هاست که یادگیری و موفقیت را بوجود می آورد.

دکتر منصوری خاطرنشان کرد: اگر چه ایجاد تغییر کار بسیار سختی است اما با یکسری تکنیک ها و مدلها میشود تغییر را به خوبی ارائه کرد و ما باید تغییر را در کشورمان بوجود آوریم تا آینده فرزندانمان را بهتر بسازیم و مهمترین عامل در ایجاد تغییر فقط و فقط آموزش است که باید به طور ویژه به آن توجه شود.

گفتنی است در پایان این مراسم که با استقبال دانشجویان و مدیران شهرستان روبرو شده بود به شرکت کنندگان گواهی حضور اهداء شد.