“سیرجان خبر” شورای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر یا همان پلیس مذهبی سعودی در منطقه حائل عربستان، یک محموله از لباس‌های مخصوص کودکان را که در یکی از فروشگاه‌ها به معرض فروش گذاشته شده بود، ضبط کرد.

بر اساس این گزارش، این نوع پوشاک مخصوص کودکان با آرم “داعش” که تصویری شبیه کمربندانفجاری بر روی آن حک شده است، به فروش می‌رسد.

شورای به  اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر عربستان در پایگاه رسمی خود خبر کشف و ضبط محموله لباس‌های داعشی از طریق هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط را اعلام کرده است.

این نهاد مذهبی سعودی اعلام کرده است این اقدام در راستای” تلاش‌ برای مقابله با فکر گمراه و کسانی که به نشر چنین افکار می‌پردازند، و همچنین قرار گرفتن در کنار دستگاه‌های امنیتی در راه مقابله با تلاش‌هایی قرار دارد که برای فریفتن مردم به ویژه جوانان پسر و دختر و کودکان انجام می‌شود”.