به گزارش سرویس چند رسانه ای “سیرجان خبر” جاماندگان قافله عشق در روز اربعین حسینی با پای پیاده مسیر سیرجان تا امام زاده علی (ع) را پیمودند.