1امروز ارزش سکه در نیم بهار آزادی و ربع ۷ هزار تومان کاهش و با قیمت ۵۵۵ و ۳۵۶ هزار تومان در بازار تهران به فروش رسیدند.

به گزارش “سیرجان خبر”، امروز بازار سکه در سایه کاهش قیمت ها در بازار ارز و طلا، از قیمتهای کسب شده روز قبل کاست و این در شرایطی است که این روند همچنان ادامه دارد.

امروز در بازار سکه های طلایی، هر قطعه سکه بهار آزادی در طرح قدیم با افت ۱۵ هزار تومانی بر روی نرخ ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان و هر سکه بهار آزادی درطرح امامی با کاهش ۲۰ هزار تومانی، بر بهای ۱ میلیون و ۵۱ هزار تومان قرار گرفت.

بنابراین گزارش، امروز ارزش سکه در نیم بهار آزادی و ربع ۷ هزار تومان کاهش و با قیمت ۵۵۵ و ۳۵۶ هزار تومان در بازار تهران به فروش رسیدند.

شایان ذکر است، هر قطعه سکه ۱ گرمی نیز ۴ هزار تومان افت و با نرخ ۲۳۸ هزار تومان در بازار فروخته شد.

 قیمت امروز خوردروهای داخلی در بازار به شرح زیر می باشد

منبع: دانا