imagesCAR2I9CIدادستان مصر برای چهارمین بار متوالی دستور بازداشت رهبر اخوان المسلمین و 8 تن دیگر از رهبران این جنبش را صادر کرد.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از فارس، هشام برکات دادستان کل مصر دستور بازداشت و احضار مرشد اخوان المسلمین و هشت تن دیگر از رهبران این جنبش را صادر کرد.

این اقدام بعد از آن انجام شد که نیروهای امنیتی اعلام کردند تعدادی از رهبران این جماعت گروه‌های مسلح را برای بستن اتوبان در منطقه قلیوب و استفاده از خشونت در آنجا ترغیب کرده‌اند تا بتواند هرج و مرج را در آن ایجاد کنند.

لیست بازداشت شدگان شامل محمد بدیع فرمانده اخوان المسلمین و محمد عبدالمقصود و محمد البلتاجى، صفوت حجازى، عبد الرحمن البر، جمال عبد الهادى و عبدالله برکات از رهبران اخوان المسلمین و باسم عوده وزیر بازرگانی و أسامة یاسین وزیر سابق جوانان می‌شود.