به گزارش سرویس چند رسانه ای “سیرجان خبر” یهودیان و صهیونیست ها برای توهین به مسلمانان و جریحه دار کردن احساسات آنان از سلمان رشدی نویسنده مرتد برای سخنرانی در مراسم افتتاحیه شصت و هفتمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت و حضور در نشست خبری دعوت کردند.

سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی طبق فتوای امام خمینی (ره) مرتد است و باید به قتل برسد.