سوریه رسما عضو پیمان منع سلاح شیمیایی شدسازمان ملل متحد به طور رسمی با درخواست سوریه برای پیوستن به پیمان منع سلاح شیمیایی شد.

به گزارش“سیرجان خبر” ، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که دبیر کل این سازمان سند رسمی عضویت سوریه به این پیمان را دریافت و از آن استقبال کرد.
وی خاطرنشان کرد، پس از 30 روز از پذیرفته شدن عضویت سوریه بندهای این پیمان برای این کشور اجرایی می شود.
لازم به ذکر است سازمان ملل متحد پنج شنبه گذشته اعلام کرد که درخواست سوریه را برای عضویت در پیمان منع سلاح شیمیایی دریافت کرد.