به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از بوتیا،احمد سالک کاشانی در واکنش به صحبت های کرباسچی مبنی بر آزادی سران فتنه در مراسم افطاری رئیس جمهور گفت:  این حرکت کرباسچی یک حرکت از قبل برنامه ریزی شده بوده و نوعی سوء استفاده سیاسی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تصریح کرد: در چنین جلسه ای که همه برای همدلی و همزبانی دور هم جمع شدند دلیلی ندارد که چنین موضوعی که عوامل آن خسارت زیادی را به کشور زدند و مردم هم به این مسئله آگاهند، مطرح شود.

سالک کاشانی عنوان کرد:  سران فتنه نه توبه کردند و نه بازگشتی به این مسئله داشتند و روی اهدافی که در اصل فتنه داشتند ایستادند پس دلیلی ندارد در این جلسه در این مورد صحبت شود.

وی افزود: رئیس جمهور باید به جای سکوت حداقل یک کلمه می گفتند که جای این حرف ها اینجا نیست ولی اینکه سکوت اختیار کرده و هیچ حرفی نزدند جای سوال دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فتنه سال های ۷۵ و ۸۸ خاطر نشان کرد: این فتنه ها دو هدف اصلی  براندازی نظام و نابود کردن ستون خیمه انقلاب که همان اصل ولایت فقیه است را دنبال می کردند.

سالک کاشانی اذعان داشت: صحبت های کرباسچی در این جلسه جریانات انحرافی داخلی و خارجی را خرسند کرده و رهاوردی جز خوشحال کردن دشمن نداشت و این یک خیانت بزرگ به مردم در ادامه فتنه ۸۸ محسوب می شود.