“سیرجان خبر” در روز حمایت از زندانیان  هنگامی که حدود 100 جوان معترض به زندانی شدن فلسطینیان، با سربازان اسرائیلی درگیر بودند؛ این پسر خردسال با بر تن کردن لباس نظامی، به طرف 6 سرباز مسلح رفته و به سمت آن ها سنگ پرتاب کرد.

وقتی این پسر بچه شجاع به سمت افسران اسرائیلی مجهز به کلاه و زره یورش برده و آنچه در توان دارد را صرف پرتاب سنگ به سمت آن ها می کند، موجی از امید و نشاط به دل معترضان فلسطینی راه یافته و جهانیان حق طلب، وجود چنین روحیه و شهامتی را در وجود این طفل بزرگ تحسین می کنند.

شجاع ترین پسر 5 ساله جهان

فلسطین

رژیم صهیونیستی از سال 1967 حدود 800 هزار فلسطینی را در سرزمین های اشغال شده دستگیر کرده و هم اکنون 6 هزار نفر از فلسطینیان در زندان های این رژیم نگهداری می شوند. ایجاد رعب و وحشت توسط گلوله های لاستیکی و گاز اشک آور، مانع از این نشده که جوانان فلسطینی در کرانه باختری دست از مبارزه برداشته و از مبارزه با سربازان دشمن شانه خالی کنند. روز زندانیان هر ساله توسط جوانان فلسطینی گرامی داشته شده و با برپایی تظاهرات، به زندانی بودن 6 هزار فلسطینی در زندان های اسرائیل اعتراض می شود.