به گزارش“سیرجان خبر” فرماندار سیرجان در این باره گفت: 105 میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای اجرای کامل این طرح در نظر گرفته شد.
منصور مکی آبادی افزود: این طرح تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
محور سیرجان به سلیمانیه از محورهای حادثه خیز است که تاکنون حوادث رانندگی متعدد در آن بوقوع پیوسته و اصلاح آن از درخواست های اهالی روستاهای اطراف مسیر بود.