“سیرجان خبر” ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر این تصادف بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 104 و نجاتگران ایستگاه 59 را به نشانی بزرگراه آزادگان زیر پل شهید شوشتری اعزام کرد.
حسین بیگی معاون منطقه چهار عملیات آتش نشانی تهران در این باره گفت:خوروی نیسان حامل بار میوه و سبزیجات در حال تردد در مسیر جنوب به شمال آزادگان بود که به علت نامعلومی به شدت با قسمت عقب یک دستگاه اتوبوس شخصی برخورد کرد.
وی افزود: در پی این تصادف، اتاقک نیسان وانت کاملا متلاشی شد و میله فرمان به سینه سمت راست راننده فرو رفت و او را به شدت دچار جراحات شدید کرد.
آتش نشانان و نجاتگران همزمان با ایمن سازی محل و جلوگیری از بروز تصادفات بعدی، عملیات نجات راننده جوان خودروی نیسان را آغاز کردند.
به علت داشتن بار بیش از حد و سنگین و درهم پیچیدگی اطاقک آن، کوچکترین اشتباه در عملیات نجات منجر به وارد آمدن فشار به اتاقک و فرو رفتن بیشتر میله فرمان در سینه راننده نیسان میشد به همین خاطر آتش نشانان با دقت فراوان عملیات خود را برای خارج کردن این شخص انجام دادند و توانستند مصدوم حادثه را زنده از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند.