“سیرجان خبر” سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم در بهشت زهرا(س) تهران برگزار شد.