“سیرجان خبر” قربانیان انفجارهای روز شنبه ترکیه، پیش از وقوع این حملات با انتشار تصاویری از خود اعلام کرده بودند که برای آوردن صلح به آنکارا می روند.
عکس/ سلفی پیش از انفجار

عکس/ سلفی پیش از انفجار