به گزارش سرویس چندرسانه‌ای “سیرجان خبر” به نقل از دانا؛ روزنامه هفت صبح نوشت: هاشمی در پاسخ به اینکه «باز هم ما باید دست اول را به سمت آنها دراز کنیم؟» می‌گوید «اگر لازم باشد، چه اشکالی دارد؟ قبلاً این کار را کردیم.  روشن است که این موضع تا چه حد با موضعی که حاکمیت و نیز بدنه اجتماعی کشور، از ایرانی‌گراها تا اصولگراها در زمینه رابطه با عربستان دارند متفاوت است. هاشمی درحال انزوای اجتماعی است.