به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” طی مراسمی با حضور فرماندهان بلندپایه ارتش و مسئولین شهرستان، امیر  مهدی شعبان زاده به عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان منصوب شد.

در ادامه این مراسم با اهدا لوح سپاس از زحمات ناخدا توسلی فرمانده پیشین مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا تقدیر بعمل آمد و حکم فرماندهی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به امیر  مهدی شعبان زاده اعطا شد.