به گزارش سرویس چند رسانه ای “سیرجان خبر” مراسم بازسازی واقعه عاشورا با حضور هفتاد هنرمند و بازیگر در امامزاده احمد سیرجان بازسازی شد.