قاچاق کالا خودروبا تصويب نمايندگان مجلس وسيله نقليه مرتكب قاچاق كالا براساس قانون ضبط مي‌شود.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران،در جلسه علني امروز(يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، ماده 19 مكرر1 در خصوص كالاهاي قاچاق مكشوفه به تصويب رسيد.

اين ماده بدين شرح است: در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي پ و ت ماده 19 شود، وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور در صورت وجود هر يك از شرايط زير ضبط مي‌شود.

الف: وسيله نقليه مورد استفاده متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب: با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه با علم و اطلاع وسيله را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره: در غير موراد فوق وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.

بر اساس اين گزارش اين ماده از مجموع 246 نماينده حاضر با 158 راي موافق، 6 راي مخالف و 15 راي ممتنع به تصويب رسيد.