نیکوکارینیکوکاران سیرجانی برای اجرای سه طرح درمانی این شهرستان امروز حدود 83 میلیارد ریال کمک کردند.
به گزارش“سیرجان خبر” آقای رضوی مسئول شبکه بهداشت و درمان سیرجان گفت: این کمکها برای ساخت بیمارستان اعصاب و روان،کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا، و ساخت اتاق عمل این بیمارستان اهدا شده است.
نیکوکاران پورکیانی 60میلیارد ریال، حسینی20میلیارد ریال و علیخانی دو میلیارد و500میلیون ریال برای اجرای طرحهای بیمارستانی سیرجان کمک کردند.