به گزارش “سیرجان خبر”، قیمت روز انواع خودروهای چینی در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛