به گزارش خبرنگار سرویس حماسه و دفاع “سیرجان خبر” سی و ششمین بهار پیروزی از ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه با حضور آحاد مردم ولایتمدار شهرستان سیرجان آغاز شد، در این راهپیمایی مردم همه آمده بودند تا به ندای رهبرشان لبیک بگویند و همچون سال های گذشته حماسه ای شگفت رقم بزنند که در تاریخ این کشور ماندگار شود.

در بین جمعیت حضور جوانان انقلابی و کودکان را می توان دید که با چه شور و احساسی شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند و انزجار خود را از دشمنان اسلام و ایران اعلام می داشتند.

در بین جمعیت پوستر حمایت از رهبری به چشم می خورد که نوشته بود” تا پای جان در کنارت خواهیم ماند ای رهبرم” همچنین جوانانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران که از آن برای خود لباسی دوخته بودند و می گفتند: ولایت فقیه یعنی عشق به اسلام و رهبری است.

در بین جمعیت حاضر در خیابان شریعتی سیرجان حضور مسئولان که با فرزندان خود آمده بودند پر رنگ تر از گذشته بود و فریاد الله اکبر شان گواه از پیروزی دیگر می داد.

پدران شهدا آن حماسه سازان دیروز نیز به صحنه آمده بودند، مردان صبوری که عظمت اسلام و مسلمین در چهره آن ها نقش بسته بود، و پرچمداران امروز این مراسم با شکوه بودند، که با در دست گرفتن پوستر آخرین شهید شهرستان سیرجان،سردار شهید الله دادی دیگر حرفی برای گفتن باقی نگداشته بودند.

در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز حضور مسئولین بصورت گسترده احساس می شد و حتی برخی از آن ها نیز در بین جمعیت و در کنار سایر مردم به راهپیمایی و سر دادن شعار انزجار خود را از مستکبران جهانی اعلام می کردند.

به گزارش خبرنگار ما از بخش های اطراف شهرستان سیرجان نیز این مراسم در شهر های مختلفی مثل پاریز ،زیدآباد،بلورد و سایر بخش ها با شکوه خاصی برگزار شده است.

*در حاشیه این راهپیمایی حضور گسترده جوانان و ورزشکاران بود که اکثر جمعیت را به خود اختصاص داده بود.

*راه اندازی ایستگاه های مختلف صلواتی و فرهنگی نیز از جمله اقدامات مناسب برای رفاه راهپیمایان بود.

*در دست گرفتن عکس رئیس جمهور و شهید الله دادی با پوستر های با همین مضمون از دیگر حاشیه های جالب این راهپیمایی بود.

*سخنرانی رئیس دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور که به دعوت مسئولین به سیرجان آمده بود از جمله اقدامات در خور تحسین این مراسم به شمار می آمد.

*حضور گسترده مسئولین شهرستان سیرجان و مدیر کل آموزش پرورش استان کرمان که در پایین جایگاه نشسته بودند.