خدادا مقبلیمدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: باند دوم محور سیرجان – بندرعباس و سیرجان – کرمان تا دو ماه آینده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش“سیرجان خبر” در هفته دولت 16 پروژه در بخش حمل و نقل با اعتبار 898 میلیارد ریال در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل 60 کیلومتر بزرگراه و 32 کیلومتر راه روستایی است و در بخش مسکن نیز سه پروژه بخشداری و ساختمان‌های دولتی با هزینه 10 میلیارد ریال از اعتبارات ملی افتتاح می‌شود.

مقبلی بیان داشت: تونل گلستان در محور سیرجان – بندرعباس که مشکل اصلی این محور ترانزیتی برای بازگشایی باند دوم بود در حال اتمام است و 40 کیلومتر این باند لکه‌گیری و آسفالت و داخل تونل هم بتن‌ریزی کف و دیواره‌ها انجام شده است که حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و این محور مهم و ترانزیتی دوبانده می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: علت اصلی طولانی شدن این طرح پیمانکار بود که با انتخاب پیمانکار جدید به زودی این تونل و 40 کیلومتر باقیمانده زیر بار ترافیک می‌رود.

مقبلی در ارتباط با 10 کیلومتر باقیمانده محور دوم سیرجان به مرکز استان گفت: این قطعه با تامین 5 میلیارد ریال برای خرید یک‌هزار و 600 تن قیر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری و تا قبل از آغاز فصل سرما عملیات آسفالت آن به اتمام می‌رسد.