سکه طلا دلاردر هفته جاری قیمت های طلا ودلار نسبت به روزهای گذشته افت محسوسی داشته است به طوری که تغییرات قیمت ها در طول هفته هرروز نسبت به روز قبل با کاهش قیمت بیشتری روبرو بوده است.