“سیرجان خبر” وزیر بهداشت در صفحه اینستاگرام خود نخستین تصویر از انتقال اجساد به میهن را در فرودگاه جده منتشر کرده است.

او همچنین در توضیحی نوشته است؛

فردا (شنبه) با همراهي جمعي از حجاج كه اعضاي خانواده خود را در فاجعه اندوهناك منا از دست دادند، به كشور باز مي گرديم.

جمعه عصر هم جلسه ديگري با مقامات سعودي داشتيم و مقرر شد پيكرهاي مطهر جان باختگان، حتي آنهايي كه هويت دقيقشان شناسايي نشده به كشور منتقل شوند.

همچنين زمينه اي فراهم شود تا آن دسته از حجاج ايراني كه هم اكنون در مكه و مدينه بسر مي برند، در نهايت احترام و امنيت و آرامش به ادامه اعمال و عبادت خود بپردازند.

براي همه این مهاجران سفر الي الله طلب مغفرت مي كنم. آنها چند روزی است به عرش عروج کرده اند؛ اما تابوتهای پیکر دنیایی شان از شامگاه جمعه به مرور به وطن باز می گردد. روحشان میهمان فرزند کعبه و صاحب غدیر باد.

براي بازماندگان عزیزشان و ملت قهرمانمان هم صبر و اجر و سلامتی مسالت می کنم.

امید که به برکت عید ولایت، همه هموطنانمان همواره سالم و شاد و عاقبت بخیر باشند.