635068477832788465به گزارش سیرجان خبر اخبار و شنیده های خبرنگار ما از نتایج اولیه کاندیدا های احتمالی راه یافته به شورای شهر  به شرح ذیل است

ایراندخت رضایی  با اختلاف بسیار زیادی تاکنون در صدر آرا قرار دارد و   سیدمحمدایران نژاد ،نسرین امینی زاده ، محمدعسکری ،عباس امیری ،محسن اسدی زیدآبادی ، علیرضا فتحی ، غلامحسین اسلامی ، محمد ایران نژاد(خبرنگار) و سرلشکر ایران نژاد تا کنون بیشترین آرا را به خود اختصاص داده اند

گفتنی است هنوز هیچ خبر رسمی مبنی بر اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات شهرستان اعلام نشده است و این اخبار صرفا شنیده های خبرنگار ما می باشد

منتظر خبرهای بعدی ما باشید . . .