image6673باوجود فصل تابستان، بارش غیر منتظره تگرگ های یک کیلوگرمی در مناطقی از فرانسه در مدت چند دقیقه خسارات بسیاری به وسایل نقلیه و خانه ها زد.

به گزارش “سیرجان خبر”،  تا یک کیلوگرم وزن تگرگی بود که  در پدیده استثنایی در مناطق مرکزی کشور فرانسه ساکنان را غافل گیر و وحشت زده کرد. زیر سازمان هواشناسی فرانسه بارش چنین تگرگی را پیش بینی نکرده بود.

این بارش تگرگ حدود  3 دقیقه ادامه داشت. اما همین زمان کم برای تخریب زیاد کافی بود.

خودروها و واحدهای مسکونی بیشترین خسارت را از این بارش تگرگ تابستانه متحمل شدند.

این تگرگ  3 دقسقه ای به 12 استان مرکزی فرانسه خسارت سنگینی وارد کرد.

علاوه بر بارش تگرگ وزش طوفان نیز در مناطق مرکزی فرانسه باعث قطع درختان و تشدید خسارات شد.

منبع: دانا