hasan hashemiوزیر بهداشت از پیشنهاد هدیه یارانه‌ وزرا و مسئولان به بیماران صعب العلاج در هیئت دولت خبر داد.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از تسنیم،سید حسن هاشمی در پاسخ به این پرسش که شما پیشنهاد داده اید که دو دهک پردرآمد کشور به صورت داوطلبانه یارانه‌ خودشان را برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج ببخشند، آیا بهتر نیست که در این زمینه وزرا و مدیران ارشد کشور از خودشان شروع کنند، اظهار داشت: ما که این پیشنهاد را مطرح کردیم مورد انتقاد قرار گرفتیم، ولی در مجموع ما از خدا می‌خواهیم هر کسی اینکار را انجام دهد و دستش را نیز می‌بوسیم. البته نه به خاطر بخشیدن یارانه‌، بلکه اصل این فرهنگ نیز در تاریخ دینی و فرهنگی کشورمان وجود دارد.

وی درباره ارائه پیشنهاد دادن برای بخشیدن یارانه‌ وزرا و مسئولان در هئیت دولت افزود: حتماً، با وجود اینکه برخی از وزرا اصلأ کارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ولی برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج طرح بخشیدن یارانه‌ وزرا و مسئولان را در هئیت دولت مطرح می‌کنم.

وزیر بهداشت در درخواستی از دو دهک پردرآمد کشور پیشنهاد داد تا این افراد به صورت داوطلبانه یارانه‌ خودشان را برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج ببخشند.