به گزارش خبرنگار اقتصادی “سیرجان خبر” معاون برنامه یزی و عمرانی فرمانداری از ساخت مسکن های اجتماعی در شهرستان سیرجان خبر داد.

محسن آرش در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: بسیاری از خانواده ها در شهرستان سیرجان به جهت نداشتن مسکن در چالش های بسیاری قرار گرفتند که طرح بسیار جامعی برای رفع مشکل این قشر از جامعه در حال بررسی است.

وی بیان کرد: ساخت مسکن اجتماعی که طرح های مطالعاتی آن در حال بررسی است و پس از تکمیل اطلاعات اجرایی خواهد شد، مشکلات بسیاری از خانواده ها در زمینه مسکن را رفع خواهد کرد.

آرش اظهار داشت:این مسکن ها در زمین هایی که در اختیار دولت است ساخته می شود و پس از طی مراحل مطالعاتی توسط انبوه سازان مسکن ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان سیرجان بیش از 4000متقاضی واجد شرایط مسکن در شهر سیرجان وجود دارد که در نوبت دریافت زمین می باشند.

معاون عمرانی فرماندار سیرجان افزود: پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی این طرح عملیاتی خواهد شد.