به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، هواپیمای حامل زائران افغان از که ایران عازم سفر عتبات عالیات بودند به علت نامعلومی پس از بررسی مدارک در فرودگاه نجف به ایران دیپورت شدند.

صبح روز گذشته تعداد 60 نفر از افغان که از تهران عازم عتبات عالیات بودند به علت نامعلومی توسط مامورین امنیتی عراق به کشور بازگشتند.

بر مبنای این خبر این زائران افغان که تابعیت ایرانی داشتند و با گذرنامه و مدارک کامل عازم فرودگاه نجف شده بودند توسط مامورین امنیتی فرودگاه دستگیر و با همان هواپیمای مذکور به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرنگار ما زائرین کرمانی که راس ساعت 8:30 صبح روز گذشته قرار بود با همان هواپیمای حامل زائران افغان به کرمان پرواز کنند با تأخیر 11 ساعته، ساعت 19 شب گذشته وارد فرودگاه کرمان شدند.

برمبنای این خبر هواپیمای مذکور تنها هواپیمای پرواز مستقیم به نجف است که به اجبار پس از بازگرداندن زائران افغان به ایران بدون مسافر برای بازگرداندن زائران کرمانی به عراق عزیمت می کند.

لازم بذکر است مسافرین پرواز نجف به کرمان که راس ساعت 8:30 صبح منتظر برگشت به کشور بودند پس از تاخیر 11 ساعته ای که برای برگشت زائران افغان صورت پذیرفت ساعت 19 شب وارد فرودگاه کرمان شدند.