38716صبح امروز کارکنان معدن شماره دو گل گهر(شرکت معدنی فتح جنوب شرق) نسبت به عدم پرداخت حقوق خود مقابل این شرکت تحصن کردند.

به گزارش خبرنگار “سیرجان خبر” به گفته یکی از معترضین، ساعات اولیه صبح امروز حدود 110نفر از کارکنان شرکت معدنی فتح جنوب شرق  که خاکبرداری معدن شماره دو گل گهر را انجام می دهد بدلیل پرداخت نشدن حقوق خود از اردیبهشت ماه سال جاری مقابل دفتر این شرکت تحصن کردند.

لازم به ذکر است این شرکت متعلق به آقای«س.م» می باشد که کارگران آن در مورخه 24اسفند سال قبل نیز طی یک نارضایتی نسبت به پرداخت نشدن عیدی و حقوق خود از سوی شرکت فوق، مقابل درب فرمانداری تجمع کرده بودند.