به گزارش “سیرجان خبر”، داعش یک قربانی خود را تحت عناوینی خود ساخته گردن زد. عناصر وابسته به تکفیری ها با طرح اتهاماتی نظیر ساحر بودن، ارتداد و… اعدام و یا گردن می زند.