IMG09352506نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده سه طرح سنجش و پذیرش دانشجو وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو را معین کردند.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه پارلمان، جزئیات دیگری از طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی و به تصویب رساندند.

بر این اساس ماده 3 طرح مذکور که با 133 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب بهارستان‌نشینان رسید به شرح ذیل است.

وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

الف- برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها

ب- تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

تبصره- شورا موظف است در اجرای بند فوق اسناد بالا‌دستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور را رعایت کند.

پ- اتخاذ تصویب مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مندرج در ماده 4

پ- اتخاذ تصویب میزان تحصیل هریک از عوال سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث- بررسی و تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو در چارچوب این قانون و همچنین امور ارجاعی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی

ج- بررسی، ارزشیابی و تائید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر 4 ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

تبصره- شورا می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.