به گزارش خبرنگار حوادث “سیرجان خبر” شب گذشته یک دستگاه پراید در 2 کیلومتری معدن شماره 4 گل گهر واژگون می شود.

بر مبنای این خبر بر اثر واژگونی پراید یکی از سرنشینان این خودرو که یک دختر 15 ساله بود جان خود را از دست می دهد و سرنشین دیگر که یک جوان 25 ساله بود بشدت مجروح می شود.

لازم به ذکر است عملیات رهاسازی و امداد رسانی توسط آتش نشانی و اورژانس معدن شماره 4 صورت گرفت.