IMG12062480دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 92 ساعت 20 امشب منتشر می‌شود. این دفترچه به داوطلبان کمک می‌کند تا انتخاب رشته خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از فارس، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) آزمون سراسری سال 1392، حاوی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای سال تحصیل 93-1392، نحوه انتخاب رشته و کد رشته محل‌های تحصیلی هر یک از گروه‌های آزمایشی است از امروز یکشنبه 13 مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده می‌شود.

* تسهیل انتخاب رشته داوطلبان شهرهای محروم با دفترچه‌های چاپی

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای مجازین به انتخاب رشته به ویژه برای داوطلبان شهرستان‌های دوردست ترتیبی اتخاذ شده که دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) چاپ و تکثیر شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده دفترچه چاپی انتخاب رشته از روز چهارشنبه 16 مرداد ماه از طریق مراکز پستی توزیع می‌شود.

* دفترچه راهنمای انتخاب رشته در دو بخش

هریک از دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته در دو بخش تهیه شده است.

در بخش اول شرایط و ضوابط، نحوه انتخاب رشته، نحوه پذیرش دانشجو، کد رشته محل‌های تحصیلی و دیگر مقررات مربوط، بر اساس نتیجه آزمون سراسری 1392 برای داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتیجه اولیه آزمون بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از دوره یا دوره‌های خاصی هستند، تنظیم شده است.

در بخش دوم نیز شرایط و ضوابط، نحوه انتخاب رشته، نحوه پذیرش دانشجو، کد رشته محل‌های تحصیلی که بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم(سال سوم آموزش متوسطه)، پذیرش در آنها صورت می‌گیرد، درج شده است.

* 10 هزار کد رشته محل بدون آزمون

بر اساس مصوبه کارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو، برای حدود 10 هزار کد رشته محل از کد رشته محل‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی بدون برگزاری آزمون و منحصراً بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) متقاضیان، پذیرش صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی بدون آزمون که بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) گزینش آنها به ترتیب در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صورت می‌گیرد در بخش دوم هر یک از دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) آزمون سراسری سال 1392 درج شده است.

* کد رشته‌محل‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد

کد رشته محل‌های تحصیلی بدون آزمون که بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم گزینش در آنها صورت می‌گیرد، برای دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر ضوابط توسط دانشگاه مذکور، از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه اعلام خواهد شد.

* شیوه‌های مختلف پذیرش دانشجو

بر اساس مصوبه کار گروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو، شیوه پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به دو شیوه انجام خواهد شد.

* 150 انتخاب برای داوطلبان رشته‌های با‌ آزمون

پذیرش دانشجو در روش نخست بر اساس نمره کل حاصل از 75 درصد نمره آزمون و 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم با تأثیر مثبت و اولویت کد رشته محل‌های انتخابی و دیگر ضوابط انجام می‌گیرد.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو به این شیوه، در بخش اول دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط درج شده است.

داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1392، ثبت نام کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده و بر اساس کارنامه نتیجه اولیه آزمون، مجاز به انتخاب رشته از دوره یا دوره‌های مشخص شده در کارنامه هستند می‌توانند ضمن مطالعه بخش اول دفترچه راهنما و در صورت تمایل بخش دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی یا گروه‌های آزمایشی مجاز، حداکثر 150 کد رشته محل را از میان کد رشته محل‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی انتخاب کنند.

* 100 انتخاب برای داوطلبان رشته‌های بدون آزمون

علاوه بر داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1392 ثبت‌نام کرده‌اند، داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1392 ثبت‌نام نکرده‌اند ولی علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل، یا کد رشته محل‌های تحصیلی، بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) از بخش دوم دفترچه راهنمای مربوط هستند، به شرط داشتن مدرک پیش‌دانشگاهی یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا 31 شهریور ماه می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از میان کدرشته محل‌های تحصیلی بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) اقدام کنند. ثبت‌نام و انتخاب رشته برای این دسته از داوطلبان همزمان با آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد ماه است.

* ثبت انتخاب رشته

داوطلبان باید تمام کدرشته‌ محل‌های تحصیلی انتخابی را بر حسب تقدم علاقه مرتب کرده و پس از درج کد رشته محل‌های انتخابی در پیش‌نویس فرم انتخاب رشته و اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی، از روز پنج‌شنبه 17 مرداد ماه و حداکثر تا پایان روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی اقدام کنند.