به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر”، صبح روز سه شنبه جلسه شورای شهر برای انتخاب شهردار برگزار شد تا بار دیگر شورای چهارم در آزمونی سخت شهردار سیرجان را انتخاب کنند.

در این جلسه عضو بازداشت شده شورای شهر که به تازگی آزاد شده و در جلسات قبلی شورا که به منظور تشریح برنامه های کاندیداهای شهرداری برگزار شد حضور نداشت، خواهان بررسی بیشتر صلاحیت کاندیداهای مورد نظر شد.

همه اعضای شورای شهر با خواسته وی موافقت کردند اما برخی از اعضا خواستار انتخاب شهردار در جلسه فوق العاده ای بعد از نماز مغرب و عشا بودند که اصرار  رئیس شورا جلسه را به فردا صبح موکول کرد.

در این جلسه سرلشکر ایران نژاد از برگزاری جلسه ای در شب گذشته در فرمانداری سیرجان خبر داد که به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضای شورای شهر برگزار نشد، اما حمزه صادقی با توجیه این مسئله گفت: شب گذشته جلسه شورای تامین برگزار شده بود که من در آن شرکت کردم و جلسه ای برای حضور همه اعضای شورای شهر وجود نداشت. اما جای سوال اینجاست که چگونه یک عضو شورا می تواند به جلسه شورای تامین دعوت شود.

محسن اسدی با خطاب قرار دادن حمزه صادقی در خصوص نامه ای که وی بدون هماهنگی با اعضا شورا به وزیر صنعت نوشته شده گفت: اگر نامه ای به شخص مسئول یا هر شخص دیگری از سوی شورا صادر می شود باید همه اعضا از مفاد این نامه با خبر شوند. اما نامه ای به این مهمی که به وزیر صنعت نوشته شده بنده از مفاد آن با خبر نیستم و مسخره است که یک عضو شورا در مطبوعات از وجود چنین نامه ای با خبر شود.

حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه جلسه امروز شورا چه خواهد شد و آیا داستان پر ماجرای انتخاب شهردار سیرجان به پایانی خوش خواهد رسید؟