به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” روابط عمومی فرمانداری سیرجان در جوابیه ای خبر “انتقاد فرماندار از نمایشگاه قطعات گل گهر در کرمان” را تکذیب کرد.
این خبر که چند روز پیش در سایت “سیرجان خبر” منتشر شده بود از سوی فرماندار سیرجان تکذیب شد و با ارسال جوابیه ای به سیرجان خبر کذب بودن آن را تایید کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
طبق پیگیری های انجام شده توسط روابط عمومی فرمانداری  در خصوص خبر “انتقاد فرماندار سیرجان از نمایشگاه قطعات گل گهر در کرمان” این خبر تکذیب می شود.