koshtargahبه گزارش“سیرجان خبر” بیژن دهقانی با اشاره به اینکه در شهرستان سیرجان به دلیل وجود ظرفیت خوب پرورش طیور گوشتی چهار کشتارگاه طیور وجود دارد، اظهار داشت: صاحبان این کشتارگاه‌ها به دلیل داشتن مشاغل دیگر و عدم صرفه اقتصادی مناسب رغبتی به توسعه فعالیت کشتارگاه ندارند.

وی کشتارگاه دام شهرستان سیرجان را نیازمند توسعه بیشتر دانست و افزود: با عنایت به موقعیت جغرافیایی ویژه شهرستان سیرجان و امکان دسترسی به بازار استان‌های دیگر و حتی صادرات به سایر کشورها در صورت توسعه آن، این کشتارگاه می‌تواند موجب اشتغالزایی خوبی در شهرستان سیرجان شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان اظهار داشت: همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان سیرجان ایجاد بازارچه صادرات دام سبک می‌تواند تاثیر مناسبی در توسعه صنعت دامپروری شهرستان و ایجاد اشتغال داشته باشد.

وی گفت: کشتارگاه‌های طیور شهرستان سیرجان با حرکت به سمت صادرات با استفاده از مزیت جغرافیایی این شهرستان می‌توانند زمینه رونق هرچه بیشتر صنعت پرورش طیور و توسعه این شهرستان را فراهم آورند.