به گزارش “سیرجان خبر”، سایت مشرق نوشت:  علاء عبدالزهره بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز و تیم ملی عراق روز گذشته برای چندمین بار در جمع رزمندگان حشدالشعبی (بسیج مردمی) عراق حضور پیدا کرده است. این دیدار روز گذشته در منطقه “الکرمه فلوجه واقع در استان غربی الانبار” صورت پذیرفت که طی آن این بازیکن چند ساعتی را در میان رزمندگان شیعه و اهل سنت بسیج مردمی عراق گذرانده است.
حضور بازیکن تراکتور سازی تبریز در جمع بسیج مردمی عراق+تصاویر
منطقه الکرمه فلوجه خط نخست تماس و نبرد با تروریستهای تکفیری داعش مورد حمایت دولتهای “آمریکا، اسراییل، ترکیه و عربستان سعودی” است که طی روزهای اخیر صحنه درگیریهای شدیدی میان آنها با رزمندگان ارتش و حشدالشعبی عراق بوده است. حضور این بازیکن در خط مقدم نبرد با تروریستها موجب خوشحالی زاید الوصف رزمندگان گردید.
حضور بازیکن تراکتور سازی تبریز در جمع بسیج مردمی عراق+تصاویر

  حضور بازیکن تراکتور سازی تبریز در جمع بسیج مردمی عراق+تصاویر   حضور بازیکن تراکتور سازی تبریز در جمع بسیج مردمی عراق+تصاویر   حضور بازیکن تراکتور سازی تبریز در جمع بسیج مردمی عراق+تصاویر