به گزارش“سیرجان خبر” احمد مسعودی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به علت برودت هوای شب گذشته، 40 هکتار مزرعه ذرت علوفه‌ای این منطقه به صورت 100 درصد خسارت دید.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان بیان کرد: این سرمازدگی موجب وارد آمدن 2 میلیارد و 800 میلیون ریال خسارت به کشاورزان منطقه شد.

وی افزود: این کاهش دما موجب سرمازدگی 35 هکتار از سبزی و صیفی‌جات منطقه حاشیه شهرستان به میزان 50 درصد شد که 300 میلیون ریال به این محصولات نیز خسارت وارد شد.