خودسوزیزنجیره اعتراضات و ناآرامی‌ها در سرزمین‌های اشغالی با خودسوزی یک صهیونیست دیگر ادامه یافت.

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از العالم، یک شهرک‌نشین صهیونیست دیروز سه‌شنبه در نزدیکی شهر ساحلی نتانیا در فلسطین اشغالی اقدام به خودسوزی کرد.

رسانه‌های صهیونیست انگیره این صهیونیست از خودسوزی را سانسور کردند، اما در دو سال گذشته شماری از صهیونیست‌ها خودسوزی کرده‌اند که اکثر آنها به دلایل سیاسی و اقتصادی و در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی دست به چنین اقدامی زده‌اند.

سرزمین‌های اشغالی در روزها و ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بحران‌های گسترده دامنگیر این رژیم بوده است.