به گزارش خبرنگار سرویس شهر “سیرجان خبر” در هفته‌ای که گذشت عده‌ای مقابل سفارت فرانسه واقع در خیابان نوفل لوشاتو تجمع کردند، تا به چاپ کاریکاتور موهوم و توهین آمیز به پیامبر اسلام (ص) در نشریه فرانسوی اعتراض کنند. اعتراض این جمعیت به دست‌اندازی به تابلوی نام خیابان نیز انجامید، تجمع کنندگان با از جا کندن و تخریب تابلو، خواهان تغییر نام این خیابان به نام پیامبر اسلام (ص) بودند.

26886_317

 (خیابان نوفل لوشاتو تهران مقابل سفارت فرانسه)

این حرکت اعتراضی تنها مختص تهران نبود، و در شهر های مختلف کشور خواستار تغییر نام این خیابان شدند. در سیرجان عده ای از جوانان انقلابی و تشکل های دانشجویی نیز با صدور بیانیه ای و ارسال نامه به شورای شهر سیرجان ضمن محکوم کردن این حرکت نشریه فرانسوی خواستار تغییر نام این خیابان شده اند، خیابان نوفل لوشاتو در بلوار مالک اشتر سیرجان قرار دارد.

IMG_0393

 (خیابان نوفل لوشاتو سیرجان -بلوار مالک اشتر)

نوفل لوشاتو نام دهکده کوچکی در فرانسه است که طی چهارماه از اواسط مهرماه ۵۷ تا ۱۲ بهمن همان سال میزبان امام خمینی (ره) در دوران تبعید ایشان بوده است. سال‌هایی که با شرایطِ مساعد فراهم آمده، ارتباط با انقلابیون در ایران و اقصی نقاط جهان و در نتیجه هدایت انقلاب را برای ایشان مهیا کرد.