به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه “سیرجان خبر” رئیس دانشگاه آزاد واحد سیرجان گفت: با توجه به نزدیک شدن انتخابات و حساسیت های ایجاد شده اعلام می کنم دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در انتخاب آتی از هیچ حزب و گروهی حمایت نخواهد کرد.

دکتر قلی خانی اظهار داشت: از آنجایی که معاونین و مدیران دارای یک شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی هستند و شخصیت حقوقی آنها ملاک است چرا که برند دانشگاه را یدک می کشند و تا زمانی که مسئولیت اداری دارند نمی تواند در هیچ ستادی به صورت رسمی فعالیت نمایند.

وی تآکید کرد: چنانچه هر یک از معاونین یا مدیران قصد فعالیت انتخاباتی دارند باید از سمت خود استعفا دهند.

جعفر قلیخانی افزود: این بدان معنا نیست که دانشگاه اجازه فعالیت به هیچ کاندیدی را نخواهد داد بلکه در زمان آغاز فعالیت کاندیدای مجلس می تواند با درخواست کتبی در دانشگاه حضور یافته و نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند.

رئیس واحد سیرجان در ادامه گفت:تشکل های سیاسی می توانند در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشند که از آنها حمایت نیز خواهد شد.

جعفر قلیخانی تاکید کرد: به هیچ عنوان امکانات دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان هزینه ی گروهی خاصی نخواهد شد چرا که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد اسلامی و مردمی است.