رابطه با آمریکا با نظر مردم است

به گزارش “سیرجان خبر ، پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی مطلبی  با عنوان ” رابطه با آمریکا با نظر مردم است”  درباره رابطه با آمریکا به نقل از امام (ره) مدعی شد: امام(ره) در سال 59 فرمودند”در صورتی که ملت ما اجازه دهد، جمهوری اسلامی ارتباط بسیار عادی خود را با آمریکا برقرار می کند.

این اقدام تامل بر انگیز درپی مطرح شدن انجام نظر سنجی از مردم جهت ارتباط نظام با آمریکا، که آنهم  جزء اقدامات و مطالب زنجیره ای این سایت و عوامل و رسانه ای نزدیک به هاشمی بود، رخ داده است. این سایت  و رسانه های مرتبط با هاشمی طی روزهای گذشته به بازنشر مطالب و صحبت های جنجالی از هاشمی پرداخته  و نقل و قولهای امام (ره) را با تفسیر به رای خود جهت اثبات ادعاهای واهی مورد سوء استفاده قرار داده اند. ارتباط با آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا مهمترین و اصلی ترین هدف این رسانه ها می باشد. هاشمی بارها از عدم مخالفت امام(ره) با رابطه با آمریکا صحبت به میان آورده است و خاطرات معروف دو نفره وی با شخص امام(ره) که هیچ شاهدی در آن میان نبوده، امروز دستمایه انحراف افکار عمومی در جهت ایجاد رابطه با امریکا شده است.  این در حالی است که موسسه نشر آثار امام درباره این مطالب، موضع  گرفته است و اعلام نموده که اظهار نظر شخصی ربطی به موسسه ندارد، حضرت امام(ره) پاسخ کتبی به نامه هاشمی ندادند و مردم با دستور کسی مرگ بر آمریکا نمی گفتند که قطع آن نیاز به ابکه اصحاب و نزدیکان امام(ره) نسبت به درستی و صحت آنها تردید جدی دارند. 

 

منبع: دانا