dadagah dadgostariبه گزارش “سیرجان خبر” به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کرمان، در مسائل مطروحه 271 مورد مربوط به مشکلات زندانیان رسیدگی شده و به تبدیل قرار و اعسار نیز به ترتیب 86 و 98 مورد اختصاص داشته است.

 

بر مبنای این خبر، 141 مورد درخواست رسیدگی مجدد به پروند و 105 مورد شکایت از کارکنان نیز مطرح شد و البته 668 مورد نیز از مسائل مختلف دیگر نیز در درخواست های مردمی بود که در جهت حل و فصل همه مسائل مطرح شده دستور مساعد قانونی صادر گردید.

 

لازم به ذکر است، دیدار مردمی نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان و معاونین دادگستری استان روزهای یکشنبه هر هفته ازساعت 5/ 8 صبح تا ساعت 5/11 درمحل حوزه ریاست دادگستری استان برگزار می گردد.